از قسمت اخبار مجموعه و امكانات سايت (آلبوم) ديدن فرماييد. 

دبستان هوشمند حميدي كاشان

 

تلفن مدرسه دخترانه:     55472331  _ 55451516 

 تلفن مدرسه پسرانه:     55466222

ستاد هماهنگي: 09131616268

 

جهت ثبت نام  الكترونيكي در مدرسه غيردولتي حميدي

ابتدا به قسمت ثبت نام در نوار فوقاني همين صفحه مراجعه

و  پس از مطالعه صفحه در پايان گزينه  پيش ثبت نام را انتخاب نماييد

 

 

 

 راهنماي استفاده از سايت براي دانش آموزان